Program

PLENÁRIS ÜLÉS / PLENARY SESSION

– dr. Kovács Levente, rektor, Óbudai Egyetem (felkérés alatt)
– Dr. Levente Kovács, Rector, Óbuda University (under invitation)

dr. Kovács Levente
– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft.
– Attila Juhász, medical division manager, SAASCO Ltd.

Juhász Attila

Adat, ami innoválja a piacot
Data that drives the market

– dr. Kádár Magdolna, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, főosztályvezető, Belügyminisztérium

– Dr. Magdolna Kádár, Head of Department of Health Development Policy, Ministry of Interior

Dr. Mári Róbert, ügyvezető igazgató, Waberer Medical Center

Dr. Róbert Mári, CEO, Waberer Medical Center

– Prof. Oscar Mayora Ibarra, Bruno Kessler Alapítvány (Italy)

This talk will present the TrentinoSalute4.0  (TS4.0) Competence Center on Digital Health and how it relies on the TreC personal health ecosystem to provide new digitised health services to the citizenship. The talk will describe the genesis and implementation of TS4.0 as the instrument of cohesion between the guidelines of health planning, the innovation needs expressed by the Provincial Health Service and the opportunities offered by research and new digital technologies.  It will also describe the key role of TreC platform as the technological tool and living lab to enable innovation on digital health in the region, and the current and future applications and services implemented. 

– Moderátor: dr. Palicz Tamás, stratégiai igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ

Résztvevők: dr. Kádár Magdolna, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, főosztályvezető, Belügyminisztérium; Bubori Zsolt, Ecosystem Lead for Hungary, EIT Health, Dr. Joó Tamás, Egészségbiztonság Nemzeti Labor Adatvezérelt Egészség Divízió szakmai vezető, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság alelnöke 

– hosted by Dr. Tamás Palicz, Deputy Director of Strategy, Centre for Health Management Training

Participants: Dr. Magdolna Kádár, Head of Department of Health Development Policy, Ministry of Interior; Zsolt Bubori, Ecosystem Lead for Hungary, EIT Health, Dr. Tamás Joó, Head of Data-driven Health Division, National Laboratory for Health Security, Vice President of the Hungarian Health Management Association 

 


Dr. Palicz Tamás

MDR/IVDR átállási stratégiák, mint piaci lehetőségek.
MDR/IVDR transition strategies as market opportunities.

 – Dr. Szerdi Kornél, Orvostechnikai Eszköz Megfelelőség Szabályozási Csoport Csoportvezető, Richter Gedeon Nyrt.

– Dr. Kornél Szerdi, Medical Device Regulatory Compliance Team Lead, Richter Gedeon Nyrt.

– Dr. Hársfalvi Péter, Kutatási igazgató, Bitrial Kft.

– Dr. Péter Hársfalvi , Director of Clinical Operations, BiTrial Kft.

A klinikai vizsgálatok az orvostechnikai eszközök teljesítőképességének és biztonságosságának értékelésével az eszközökkel kapcsolatos orvostudományi ismeretek fejlesztésének sarokkövei. A hagyományos vagy „rögzített” vizsgálati elrendezések általában nem teszik lehetővé a kulcsfontosságú tervezési elemek módosítását a vizsgálat lefolytatása közben, ennek pedig gyakori következménye, hogy több résztvevőre és hosszabb vizsgálati időtartamra van szükség, melyek jelentős többlet költséget jelenthetnek a finanszírozók számára. Léteznek olyan innovatív módszerek, amelyek a vizsgálati tervbe bevezetett rugalmassággal jelentősen képesek javítani a vizsgálat hatékonyságát, mindezt a vizsgálat integritásának és az eredmények érvényességének megőrzése mellett. Az előadás ezen innovatív vizsgálati elrendezések legfontosabb típusait, előnyeit és az alkalmazásukból eredő lehetséges kihívásokat mutatja be.

 


Dr. Hársfalvi Péter
– Moderátor: Dr. Pozsgay Csilla, orvosigazgató DRC Kft.
– Résztvevők: Ing. Katarína T. Srdošová, PhD., CEO, 3EC (Szlovákia), Dr. Horváth Ágnes, klinikai vezető, CEcertiso Kft.

– hosted by Dr. Csilla Pozsgay, Medical Director, DRC Kft.
– Participants: Ing. Katarína T. Srdošová, PhD., CEO, 3EC (Slovakia), Dr. Ágnes Horváth , Clinical Director, CEcertiso Kft.
Dr. Pozsgay Csilla
Katarína Tomin Srdošová, PhD.

Innováció, ami piacosítja az adatot.
Innovation that commercialises data.

Marco Wendel, igazgatótanács tagja, Medical Valley EMN e. V. (Germany) 

Marco Wendel, Member of the Executive Board, Medical Valley (Germany)

 

Medical Valley is an internationally leading innovation ecosystem in the area of healthcare management located in the European Metropolitan Region Nuremberg. It is also managing plattform of Bavarian MedTech Cluster. The Medical Valley ecosystem allows fast and easy interaction with all relevant stakeholders. Highly specialized research institutions, internationally leading and at the same time many growing companies are active here.

 

They cooperate closely with world-renowned health research institutions in order to jointly find solutions for the challenges of healthcare today and tomorrow. The Medical Valley EMN Association has currently more than 250 members from business, science, healthcare, networks and politics. We have been contributing to the further development, coordination and marketing of this ecosystem since 2007. In my talk I will give insights in more than 15 years of experience in ecosystem development, existing barriers and learnings.

 


Marco Wendel
– dr. Szócska Miklós, igazgató, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
– dr. Miklós Szócska, director, Semmelweis University – Health Services Management Training Center

Dr. Szócska Miklós
– Moderátor: F. Tóth András, divízió vezető, QTICS Group Zrt, Résztvevők: Hornyák László, ügyvezető igazgató, HARTMANN-RICO Kft. Bayer Gábor, fejlesztési igazgató, Elektronika 77 Kft., dr. Haidegger Tamás, főigazgató, Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK)

– hosted by András F. Tóth, Head of Medical Division, QTICS Group Participants: Hornyák László, CEO, HARTMANN-RICO Ltd. Bayer Gábor, Director of Development, Elektronika 77 Ltd., Dr. Tamás Haidegger, Director General, University of Óbuda, University Research and Innovation Centre (URIC)

F. Tóth András
Prof. Dr. Haidegger Tamás
Párhuzamos szekciók / Parallel sections

SZEKCIÓ / SECTION 1

UDI fejlesztések alkalmazása

Hogyan támogatják az AUTO ID (Szabványos jelölési es vonalkódos) rendszerek az OTE logisztikai folyamataiban az automatikus adatkommunikációt? Az interaktív workshop folyamán bemutatjuk, hogyan automatizálhatóak a tranzakciós folyamatok (EDI kommunikáció) és az UDI jelölés technika alkalmazásával, hogyan biztosítható az eszközök nyomon követése gyártótól a betegig.

Workshop vezetők: Gyuris János, Horváth-Hankó Christine, Krázli Zoltán, Magyar Róbert

How do AUTO ID (Standard Marking and Barcoding) systems support automatic data communication in OTE logistics processes? During this interactive workshop, we will demonstrate how to automate transaction processes (EDI communication) and how to ensure the traceability of devices from manufacturer to patient using UDI marking technology.

Workshop facilitators: János Gyuris, Christine Horváth-Hankó, Zoltán Krázli, Róbert Magyar

Gyuris János
Horváth-Hankó Christine
Magyar Róbert

SZEKCIÓ / SECTION 2

Piacra jutás az USA-ban
Market Access in the USA

– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft.
– Attila Juhász, medical division manager, SAASCO Ltd.

Juhász Attila

– Katona Attila, minőségbiztosítási vezető, Szintézis-Net Kft.
– Török Bence, projekt menedzser, Szintézis-Net Kft.

– Katona Attila, Head of Quality Assurance, Szintézis-Net Kft.
– Bence Török, project manager, Szintézis-Net Kft.

– Tauberné dr. Jakab Katalin, klinikai szakértő, QTICS Group
– Katalin Tauberné Dr. Jakab, clinical expert, QTICS Group

 – Takahiro Haruyama, CEO, Globizz Corp. (Japán/USA)

The presentation will cover the structure of the U.S. FDA, as well as regulatory issues related to medical device applications, registration, quality control, FDA inspections, etc. It will also provide a comprehensive explanation of the U.S. medical device business including insurance system, business practices, negotiations, and other important points to keep in mind to build a successful business. The lecture will be informative for both new entrants and for those who already sell products in the United States. The main takeaways include 1) understanding FDA regulations for medical devices, 2) things you need to know before submitting an FDA application, 3) recognizing measures to be taken in response to FDA inspections, 4) amending the device’s current good manufacturing practice requirements of the Quality System Regulation (QSR), and 5) knowledge on how to succeed in the U.S. market. Takahiro (Harry) Haruyama from California, USA will be presenting this session, and Miyuki Nagao, an expert of FDA inspection will be at the booth for your questions.

Takahiro Haruyama

SZEKCIÓ / SECTION 3

Mesterséges intelligencia
Artificial Intelligence

– dr. Antal Péter, docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

– Dr. Péter Antal, Associate Professor, Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and Information Systems

A federált tanulási algoritmusok egy új szintjét jelentik a mesterséges intelligencia fejlődésének, mivel igazodnak a technológiai, személyes és intézményi kötöttségek miatt jelen lévő elosztottságához az adatnak, így korábban nem elérhető mennyiségű és jellegű adat válhat elérhetővé. Az előadásban bemutatjuk az adatmennyiség növekedésének hatását a modern mesterséges intelligencia módszerek teljesítményére különböző területeken megfigyelhető tanulási görbék felhasználásával. Megmutatjuk, hogy a transzformer architektúra nem “csupán” a nagy nyelvi modellekben ért el jelentős előrelépést a mesterséges általános intelligencia megvalósításában, hanem különböző modalitások integrálásában is, amely akkor is lehetséges, ha a különböző modalitások elosztottan érhetőek el.

Végül áttekintjük a beavatkozásokat és akár az intelligens adatgyűjtést is támogatni képes döntési hálózatoknak a federált tanulását, amely egy új szintjét jelenti az emberközpontú mesterséges intelligenciának.

Antal Péter
– dr. Rab Árpád, tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
– Dr. Árpád Rab, Senior Research Fellow, NKE Information Society Research Institute

Dr. Rab Árpád

– Karászi Zoltán, igazgatósági elnök, QTICS Group Zrt.

– Zoltán Karászi, Chairman of the Board, QTICS Group

Latest Posts
Ads
Categories
  • Nincs kategória