Program

PLENÁRIS ÜLÉS / PLENARY SESSION


We provide interpreting devices for the Hungarian presentations in the plenary session.
09:00 | Köszöntő / Welcome address

- Prof. Dr. Gulácsi László, tudományos rektorhelyettes, Óbudai Egyetem
- Prof. Dr. László Gulácsi, Deputy Rector, Óbuda University

9:05 | Az egészségipar fókuszában: adat, innováció, piac / Focus on the healthcare industry: data, innovation, market

– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft.
– Attila Juhász, medical division manager, SAASCO Ltd.

 • Juhász Attila
09:10 | Előadáscím egyeztetés alatt / Title to be confirmed

- dr. Nagy Ádám, Iparügyekért Felelős Helyettes Államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- dr. Ádám Nagy, Deputy State Secretary for Industry, Ministry of National Economy

 • dr. Nagy Ádám

Adat, ami innoválja a piacot
Data that drives the market

9:20 | Egészségügyi adatok hasznosítása / Making use of health data

– dr. Kádár Magdolna, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, főosztályvezető, Belügyminisztérium
- Dr. Magdolna Kádár, Head of Department of Health Development Policy, Ministry of Interior

Egy pácienstől élete során akár 1.100 terrabyte egészségügyi adat származhat, melyek az egészségügyi rendszer különböző színterein keletkeznek. Az olyan adathasznosítási célok, mint a kezelőorvos számára történő visszacsatolás, a pácienstől származó adatok ellátási folyamatba illesztése, vagy a prevenciós és predikciós műveletek megvalósítása a különböző forrásokból származó egészségügyi adatok összekapcsolásának szükségletét vonja magával. Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, illetve szabályozók aktualizálása és létrehozása. Az egészségügyi adatok hasznosítása, az adat alapú döntéstámogató alkalmazások bevezetése, az adatvagyon felhasználását támogató szabályozási környezet, infrastruktúra és szervezeti felépítés létrehozása az ágazati célkitűzések között szerepel, ugyanakkor a nemzetközi szabályozási környezet által támasztott feltételeknek szintén ösztönöznek az adatokkal kapcsolatos fejlesztések megvalósítására.

 • Dr. Kádár Magdolna
9:35 | Adat vezérelt prevenció és gyógyítás a magánegészségügyben / Data driven prevention and healing in private health

– Dr. Mári Róbert, ügyvezető igazgató, Waberer Medical Center
– Dr. Róbert Mári, CEO, Waberer Medical Center

9:50 | Adatvezérelt egészség, mint rendszerképesség az egyik kitörési irány / Breakthrough points of the Hungarian health industry

– dr. Szócska Miklós, igazgató, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
– dr. Miklós Szócska, Director, Semmelweis University – Health Services Management Training Centre

 • dr. Szócska Miklós
10:05 | Panelbeszélgetés: Személyes adatból társadalmi haszon / Panel discussion: personal data for social benefit

– Moderátor: dr. Palicz Tamás, stratégiai igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Résztvevők: dr. Kádár Magdolna, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, főosztályvezető, Belügyminisztérium; Bubori Zsolt, Ecosystem Lead for Hungary, EIT Health, Dr. Joó Tamás, Egészségbiztonság Nemzeti Labor Adatvezérelt Egészség Divízió szakmai vezető, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság alelnöke

– hosted by Dr. Tamás Palicz, Deputy Director of Strategy, Centre for Health Management Training
Participants: Dr. Magdolna Kádár, Head of Department of Health Development Policy, Ministry of Interior; Zsolt Bubori, Ecosystem Lead for Hungary, EIT Health, Dr. Tamás Joó, Head of Data-driven Health Division, National Laboratory for Health Security, Vice President of the Hungarian Health Management Association

 • Dr. Joó Tamás
 • Dr. Kádár Magdolna
 • Dr. Palicz Tamás
 • Bubori Zsolt
10:35 | Q&A
10:45 | Szünet / Break

MDR/IVDR átállási stratégiák, mint piaci lehetőségek.
MDR/IVDR transition strategies as market opportunities.

11:00 | Klinikai adatok jogszerű gyűjtésének lehetőségei a forgalomba hozatal után szakaszban / Opportunities for a legitimate collection of clinical data after placing on the market

– Dr. Szerdi Kornél, Orvostechnikai Eszköz Megfelelőség Szabályozási Csoport Csoportvezető, Richter Gedeon Nyrt.
– Dr. Kornél Szerdi, Medical Device Regulatory Compliance Team Lead, Richter Gedeon Nyrt.

11:15 | Klinikai vizsgálatok innovatív tervezési módszerei / Innovative planning methods of clinical trials

– Dr. Hársfalvi Péter, Kutatási igazgató, Bitrial Kft.
– Dr. Péter Hársfalvi , Director of Clinical Operations, BiTrial Kft.

A klinikai vizsgálatok az orvostechnikai eszközök teljesítőképességének és biztonságosságának értékelésével az eszközökkel kapcsolatos orvostudományi ismeretek fejlesztésének sarokkövei. A hagyományos vagy „rögzített” vizsgálati elrendezések általában nem teszik lehetővé a kulcsfontosságú tervezési elemek módosítását a vizsgálat lefolytatása közben, ennek pedig gyakori következménye, hogy több résztvevőre és hosszabb vizsgálati időtartamra van szükség, melyek jelentős többlet költséget jelenthetnek a finanszírozók számára. Léteznek olyan innovatív módszerek, amelyek a vizsgálati tervbe bevezetett rugalmassággal jelentősen képesek javítani a vizsgálat hatékonyságát, mindezt a vizsgálat integritásának és az eredmények érvényességének megőrzése mellett. Az előadás ezen innovatív vizsgálati elrendezések legfontosabb típusait, előnyeit és az alkalmazásukból eredő lehetséges kihívásokat mutatja be.

 • Dr. Hársfalvi Péter
11:30 | Panelbeszélgetés: MDR/IVDR átállási stratégiák és lehetőségek / Panel discussion: MDR/IVDR transition strategies and opportunities

– Moderátor: Dr. Pozsgay Csilla, orvosigazgató DRC Kft.
– Résztvevők: Ing. Katarína T. Srdošová, PhD., CEO, 3EC (Szlovákia), Dr. Horváth Ágnes, klinikai vezető, CEcertiso Kft.; Angelika Kasprzyk, Medical Devices Certification Specialist, TUV NORD Polska; Adam Sobantka, igazgató, Pure Clinical

– hosted by Dr. Csilla Pozsgay, Medical Director, DRC Kft. – Participants: Ing. Katarína T. Srdošová, PhD., CEO, 3EC (Slovakia), Dr. Ágnes Horváth , Clinical Director, CEcertiso Kft.; Angelika Kasprzyk, Medical Devices Certification Specialist, TUV NORD Polska; Adam Sobantka, igazgató, Pure Clinical

 • Dr. Pozsgay Csilla
 • Katarína Tomin Srdošová, PhD.
12:00 | Q&A
12:20 | Ebéd szünet / Lunch break

Innováció, ami piacosítja az adatot.
Innovation that commercialises data.

13:15 | Bajor egészségipari ökoszisztéma fejlesztési tapasztalatok / Bavarian healthcare ecosystem development experiences

– Marco Wendel, igazgatótanács tagja, Medical Valley EMN e. V. (Germany)
– Marco Wendel, Member of the Executive Board, Medical Valley (Germany)

Medical Valley is an internationally leading innovation ecosystem in the area of healthcare management located in the European Metropolitan Region Nuremberg. It is also managing plattform of Bavarian MedTech Cluster. The Medical Valley ecosystem allows fast and easy interaction with all relevant stakeholders. Highly specialized research institutions, internationally leading and at the same time many growing companies are active here.

They cooperate closely with world-renowned health research institutions in order to jointly find solutions for the challenges of healthcare today and tomorrow. The Medical Valley EMN Association has currently more than 250 members from business, science, healthcare, networks and politics. We have been contributing to the further development, coordination and marketing of this ecosystem since 2007. In my talk I will give insights in more than 15 years of experience in ecosystem development, existing barriers and learnings.

 • Marco Wendel
13:30 | Hogyan lehet az orvostechnológiai ötleteket/technológiákat sikeresen bevinni a klinikai gyakorlatba - ACMIT tapasztalatok / Successfully Bringing Novel Ideas/Technologies to Clinical Use - ACMIT Experiences

– Bernhard Nußbaumer, Chief Business Development Officer, Austrian Center for Medical Innovation and Technology (Ausztria)
– Bernhard Nußbaumer, Chief Business Development Officer, Austrian Centre for Medical Innovation and Technology (Austria)

 • Bernhard Nußbaumer
13:45 | Panelbeszélgetés: Sikeres innovációs ökoszisztéma kialakítása és annak buktatói – Moderátor: F. Tóth András, divízió vezető, QTICS Group Zrt, / Panel discussion: building a successful innovation ecosystem and its pitfalls

– Moderátor: F. Tóth András, divízió vezető, QTICS Group Zrt, Résztvevők: Hornyák László, ügyvezető igazgató, HARTMANN-RICO Kft. Bayer Gábor, fejlesztési igazgató, Elektronika 77 Kft., dr. Haidegger Tamás, főigazgató, Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK)

– hosted by András F. Tóth, Head of Medical Division, QTICS Group Participants: Hornyák László, CEO, HARTMANN-RICO Ltd. Bayer Gábor, Director of Development, Elektronika 77 Ltd., Dr. Tamás Haidegger, Director General, University of Óbuda, University Research and Innovation Centre (URIC)

 • Bayer Gábor
 • F. Tóth András
 • Prof. Dr. Haidegger Tamás
14:15 | Q&A
14:30 | Szünet / Break

Párhuzamos szekciók
Parallel sections

SZEKCIÓ / SECTION 1

UDI fejlesztések alkalmazása

14:45 | Gyakorlatorientált GS1 workshop / Practical GS1 workshop

Hogyan támogatják az AUTO ID (Szabványos jelölési es vonalkódos) rendszerek az OTE logisztikai folyamataiban az automatikus adatkommunikációt? Az interaktív workshop folyamán bemutatjuk, hogyan automatizálhatóak a tranzakciós folyamatok (EDI kommunikáció) és az UDI jelölés technika alkalmazásával, hogyan biztosítható az eszközök nyomon követése gyártótól a betegig.

Workshop vezetők: Gyuris János, Horváth-Hankó Christine, Magyar Róbert

How do AUTO ID (Standard Marking and Barcoding) systems support automatic data communication in OTE logistics processes? During this interactive workshop, we will demonstrate how to automate transaction processes (EDI communication) and how to ensure the traceability of devices from manufacturer to patient using UDI marking technology.

Workshop facilitators: János Gyuris, Christine Horváth-Hankó, Róbert Magyar

 • Gyuris János
 • Horváth-Hankó Christine
 • Magyar Róbert

SZEKCIÓ / SECTION 2

Piacra jutás az USA-ban
Market Access in the USA

14:45 | A piacra jutás kihívásai az USA-ban / Market access challenges in the USA

– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft.
– Attila Juhász, medical division manager, SAASCO Ltd.

 • Juhász Attila
14:55 | FDA audit a gyakorlatban - mi zajlik a színfalak mögött? / FDA audit in practice - what's going on behind the scenes?

– Katona Attila, minőségbiztosítási vezető, Szintézis-Net Kft.
– Török Bence, projekt menedzser, Szintézis-Net Kft.

– Katona Attila, Head of Quality Assurance, Szintézis-Net Kft.
– Bence Török, project manager, Szintézis-Net Kft.

 • Török Bence
 • Katona Attila Ferenc
15:05 | Különbözőségek és hasonlóságok az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának tervezésében az EU-ban és az USA-ban / Differences and similarities in the design of clinical trials for medical devices in the EU and the US

– Tauberné dr. Jakab Katalin, klinikai szakértő, QTICS Group
– Katalin Tauberné Dr. Jakab, clinical expert, QTICS Group

 • Tauberné dr. Jakab Katalin
15:15 | FDA megfelelőség a gyakorlatban / FDA compliance in practice

– Takahiro Haruyama, CEO, Globizz Corp. (Japán/USA)

The presentation will cover the structure of the U.S. FDA, as well as regulatory issues related to medical device applications, registration, quality control, FDA inspections, etc. It will also provide a comprehensive explanation of the U.S. medical device business including insurance system, business practices, negotiations, and other important points to keep in mind to build a successful business. The lecture will be informative for both new entrants and for those who already sell products in the United States. The main takeaways include 1) understanding FDA regulations for medical devices, 2) things you need to know before submitting an FDA application, 3) recognizing measures to be taken in response to FDA inspections, 4) amending the device’s current good manufacturing practice requirements of the Quality System Regulation (QSR), and 5) knowledge on how to succeed in the U.S. market. Takahiro (Harry) Haruyama from California, USA will be presenting this session, and Miyuki Nagao, an expert of FDA inspection will be at the booth for your questions.

 • Takahiro Haruyama
15:30 | Q&A

SZEKCIÓ / SECTION 3

Mesterséges intelligencia
Artificial Intelligence

14:45 | Az MI alkalmazási lehetőségei az orvostechnikában (esettanulmány) / Potential applications of AI in medical technology (case study)

– dr. Antal Péter, docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

– Dr. Péter Antal, Associate Professor, Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and Information Systems

A federált tanulási algoritmusok egy új szintjét jelentik a mesterséges intelligencia fejlődésének, mivel igazodnak a technológiai, személyes és intézményi kötöttségek miatt jelen lévő elosztottságához az adatnak, így korábban nem elérhető mennyiségű és jellegű adat válhat elérhetővé. Az előadásban bemutatjuk az adatmennyiség növekedésének hatását a modern mesterséges intelligencia módszerek teljesítményére különböző területeken megfigyelhető tanulási görbék felhasználásával. Megmutatjuk, hogy a transzformer architektúra nem “csupán” a nagy nyelvi modellekben ért el jelentős előrelépést a mesterséges általános intelligencia megvalósításában, hanem különböző modalitások integrálásában is, amely akkor is lehetséges, ha a különböző modalitások elosztottan érhetőek el.

Végül áttekintjük a beavatkozásokat és akár az intelligens adatgyűjtést is támogatni képes döntési hálózatoknak a federált tanulását, amely egy új szintjét jelenti az emberközpontú mesterséges intelligenciának.

 • Antal Péter
14:55 | Mesterséges intelligencia: egy holisztikus technológia megoldóértéke az egészségiparban / How to develop a specific medical application from general AI models

– dr. Rab Árpád, tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
– Dr. Árpád Rab, Senior Research Fellow, NKE Information Society Research Institute

 • Dr. Rab Árpád
15:05 | AI/ML trendek a MedTech piacon / AI/ML trends at the MedTech market

– Szalóczy Nóra, szakértő, Neuron Solutions
– Nóra Szalóczy, Heath Care Expert, Neuron Solutions

 • Szalóczy Nóra
15:15 | Mit (vagy kit?) terhel a felelősség, ha mesterséges intelligenciáról beszélünk? / Who (or what?) is responsible when we talk about artificial intelligence?

– Dr. Kürtösi Emese, szenior partner, AK Legal
– Dr. Emese Kürtösi, Senior Partner, AK Legal

 • Dr. Kürtösi Emese
15:25 | Az "AI Act" orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményei / Requirements of the "AI Act" for medical devices

– Karászi Zoltán, igazgatósági elnök, QTICS Group Zrt.
– Zoltán Karászi, Chairman of the Board, QTICS Group

15:35 | Q&A
15:40 | Szünet / Break

SZEKCIÓ / SECTION 4

MDR alkalmazási esettanulmányok

14:45 | Orvostechnikai eszköz fejlesztés kihívásai és sikerei / Challenges and successes in medical device development

– Bús Árpád Zsolt, divízióvezető, SAASCO Kft.
– Bús Árpád Zsolt, Head of Division, SAASCO Kft.

 • Bús Árpád Zsolt
15:00 | Klinikai vizsgálat, amely üzleti lehetőségeket teremt / Clinical trial that creates business opportunities

– Páldy Máté, minőségügyi vezető, Attract Kft.
– Máté Páldy, Head of Quality, Attract Kft.

 • Páldy Máté
15:15 | Van egy jó ötletem, de hogyan lesz ebből orvostechnikai eszköz? MDR kompatibilis fejlesztés és gyártás megbízási alapon / I have a good idea, but how do you turn it into a medical device? MDR compliant development and manufacturing on a contract basis

– Petrik Bertalan, ügyvezető igazgató, Digiterm Kft.
– Bertalan Petrik, CEO, Digiterm Kft.

 • Petrik Bertalan
15:30 | Q&A

Nemzetközi & hazai innovációs jó gyakorlatok International & Hungarian innovation good practices

15:55 | A kutatástól az innovációig a TreC Personal Health Ecosystem segítségével / From Research to Innovation with TreC Personal Health Ecosystem

– Prof. Oscar Mayora Ibarra, Bruno Kessler Alapítvány (Italy)
– Prof Oscar Mayora Ibarra, Bruno Kessler Foundation (Italy)

 • Prof. Oscar Mayora Ibarra
16:10 | NextHealthApp - Adatvezérelt telemedicina megoldás / NextHealthApp - Data-driven telemedicine solution

- Dr. Sebők László - alapító tag, ügyvéd - MAD Medical Agile Data Kft.
- Dr. László Sebők - founder member, lawyer - MAD Medical Agile Data Kft.

A NextHealthApp, amit a MAD Medical Agile Data Kft. fejleszt és üzemeltet, egy innovatív telemedicina megoldás, amely B2B üzleti modell keretein belül szolgál ki magánegészségügyi intézményeket és idősotthonokat. A szolgáltatás különféle orvostechnikai és okoseszközökből származó egészségügyi adatokat gyűjt és rendszerez, ezzel segítve a diagnózisok gyorsabb és pontosabb felállítását, növelve a páciensek biztonságát és kényelmét.

A rendszer automatikus kiértékelést készít a felhasználó mérési eredményei alapján, míg a prediktív diagnózisok felállításával lehetővé teszi az orvosok számára, hogy időben észleljék a páciens potenciális egészségügyi problémáit. A rendszer riasztásokat küld, amennyiben a mért adatok alapján szükségesnek ítéli, tovább erősítve a betegfigyelés hatékonyságát. A NextHealthApp célja, hogy modern, adatvezérelt megoldásokkal támogassa az egészségügyi szolgáltatókat a minőségi ellátás biztosításában.

 • Dr. Sebők László
16:20 | Innovatív orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatai - kihívások és szabályozási megfontolások / Clinical trials for innovative medical devices - challenges and regulatory considerations

– Katarzyna Wesołowska, igazgató MDR Regulator (Lengyelország)
– Katarzyna Wesołowska, CEO, MDR Regulator (Poland)

 • Katarzyna Wesołowska
16:30 | Kockázati tőke az egészségiparban / Venture capital in the healthcare industry

- Hild Imre, CEO, Obuda Uni Venture Capital
- Imre Hild, CEO, Obuda Uni Venture Capital

 • Hild Imre
16:40 | Oktatási tevékenységek a hazai orvostechnikai piac fejlődése érdekében - Mit kínál az Óbudai Egyetem? Educational activities for the development of the Hungarian medical technology market - What does Óbuda University offer?

- Dr. Eigner György, dékán, Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
- Dr. György Eigner, Dean, Óbuda University, János Neumann Faculty of Informatics

 • Dr. Eigner György
16:50 | Zárszó / Closing remarks

– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft., F. Tóth András divízióvezető QTICS Group Zrt.
– Attila Juhász, medical division manager,, SAASCO Kft., András F. Tóth Head of Division, QTICS Group Zrt.

 • Juhász Attila
Latest Posts
Ads
Categories
 • Nincs kategória