VI. Lehetőségek és Kihívások Konferencia

2024.02.01. – Óbudai Egyetem

A legnagyobb hazai orvostechnikai konferencia

2024-ban 6. alkalommal kerül megrendezésre a Lehetőségek és Kihívások Konferencia, melynek célja, hogy az egészségiparban és orvostechnikában dolgozókat, gyártókat tájékoztassa a hazai és nemzetközi innovációkról, szabályozási környezetről, fejlesztési forrásokról, illetve a hatósági eljárások aktualitásairól, azaz a területen működő szakemberek munkáját meghatározó lehetőségekről és kihívásokról. A konferenciával párhuzamosan szakmai kiállítást is rendezünk, ahol innovatív orvostechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ismerhet meg.

Jöjjön el 2024. február 1-én az Óbudai Egyetemen megrendezésre kerülő konferenciánkra, és ismerje meg az iparág legfontosabb lehetőségeit és kihívásait a szakma legrangosabb hazai és nemzetközi előadóitól!

A Lehetőségek és Kihívások 2024 konferencia a legújabb fejlesztések és innovációk iránt érdeklődő egészségipari szakembereknek és vállalatoknak nyújt egyedülálló lehetőséget a szakmai tudás bővítésére, az új trendek megismerésére, a személyes találkozásra és az üzleti kapcsolatok bővítésére.

A világ körülöttünk óriási sebeséggel változik, amely hatványozottan igaz az egészségiparra is. Rendkívül sok fajsúlyos téma van, melyek közül a 2024-es konferencia a következő kulcstémákra fog fókuszálni:

ADAT
Az orvostechnikai iparág az adatok hihetetlenül gyors növekedésének és az innováció folyamatos előrehaladásának szemtanúja. A fejlett adatgyűjtési és elemzési eszközök lehetővé teszik az egészségügyi adatok hatékonyabb kiaknázását, amelyeknek köszönhetően olyan új eszközök és technológiák jelennek meg a piacon, amelyek elősegítik a betegellátás és a megelőzés minőségének javulását illetve az egészségügyi erőforrások hatékonyabb felhasználását. Az adatelemzés minőségének javításában hatalmas lehetőséget jelent a mesterséges intelligencia, de ezzel szemben nagy kihívást teremt a kiberbiztonság fenntartása. A kulcskérdés, hogyan lehet a személyes adatokból társadalmi hasznot teremteni a biztonság megőrzése mellett.

PIAC
Az orvostechnikai eszközök piacra jutásának feltételeit mind az Európai Unióban (EU) mind az Amerikai Egyesült Államokban (USA) szigorú szabályozások tartalmazzák. Az EU-ban 2017-ben elfogadták az orvostechnikai eszközökre vonatkozó új rendeletet (Medical Device Regulation – MDR) és az in vitro diagnosztikai eszközök rendeletet (In Vitro Diagnostic Regulation – IVDR), amelyek 2021 májusától fokozatosan lépnek életbe. Nagy kihívást jelent a gyártók számára, hogy az MDR és az IVDR szerint klinikai adatokat kell bemutatniuk az értékelés során és szükség esetén klinikai vizsgálatot is kell végezni. A gyártókban felmerülhet a kérdés, hogy az EU magas belépési korlátja miatt más piacokat találjon az eszközeinek, adott esetben az USA-ban, mint a világ legnagyobb egészségügyi piacán. De vajon az USA-ban egyszerűbb, rövidebb, olcsóbb a piacra jutás, kinek milyen tapasztalatai vannak ennek kapcsán? Kulcskérdés, hogy milyen módszerekkel lehet gyorsabban és olcsóbban klinikai adatokat generálni az EU piacra lépéshez és megéri-e az USA piacán megjelenni.

INNOVÁCIÓ 
Az innováció motorját a startup-ok adják, melyek nem tudnak elindulni fejlődni megfelelő támogató környezet nélkül. A szükséges innovációs ökoszisztéma kialakítása minden régióban kiemelt jelentőséggel bír. A konferencia színpadán és a kapcsolódó kiállításon bemutatkoznak innovatív startupok, amelyek forradalmasítják az orvostechnikai eszközöket. A témához kapcsolódó előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken tájékozódhatnak az új trendekről, illetve bemutatjuk más régiók sikeres innovációs ökoszisztémáit, valamint lehetősége lesz reflektálni a kapcsolódó magyarországi tervekre.

Kinek ajánljuk a részvételt a konferencián?
A konferencia a kezdetektől széles körű érdeklődés mellet zajlik és egyértelműen az egészségipar, azon belül különösen az orvostechnikai terület legnagyobb haza találkozóhelyévé vált. Kiemelten ajánljuk a következő szakembereknek és vállalatoknak a részvételt:

– Orvostechnikai gyártók és forgalmazók
– Adatelemzés és mesterséges intelligencia fejlesztés területén dolgozó cégek
– Egészségipart kiszolgáló alkatrészgyártók, beszállítók, mérnöki vagy szoftverfejlesztő cégek
– Startupok az egészségügy területén
– Befektetők és befektetési cégek az egészségiparban
– Orvosok, kutatók, feltalálok és innovátorok
– Az egészségipar fejlesztése, szabályozása és működtetése terén dolgozó hivatali munkatársak
– A terület fejlődése iránt érdeklődő egészségügyi – kórházi – biztosítási szakemberek

Az 2024-es eseményen kiemelt hangsúlyt fektetünk az interakciókra. Ennek jegyében újra lehetőséget teremtünk technikai újdonságok megismerésére; több teret adunk a kérdések menet közben való feltételére és regisztráció alapú B2B eseményt szervezünk, hogy a spontán találkozók mellett, előre egyeztetett üzleti egyeztetéseket is meg tudjanak valósítani a résztvevők.

A konferencia előkészítő bizottságának tagjai:


February 1, 2024 – Óbuda University

The largest domestic medical technology conference

In 2024, for the 6th time, the MedTech Summit Budapest will be held with the goal of informing those working in the healthcare industry and medical technology, manufacturers about domestic and international innovations, regulatory environments, development resources, and the current aspects of authority procedures, that is, about the opportunities and challenges that define the work of professionals in the field. Alongside the conference, we also organize a professional exhibition, where you can get acquainted with innovative medical devices and services.

Join us at our conference held at Óbuda University on February 1, 2024, and learn about the most important opportunities and challenges in the industry from the most prestigious domestic and international speakers!

The Opportunities and Challenges 2024 conference offers a unique opportunity for healthcare professionals and companies interested in the latest developments and innovations to expand their professional knowledge, learn about new trends, meet in person, and extend their business connections.

The world around us is changing at an immense speed, which is exponentially true for the healthcare industry. There are a lot of very specific topics, of which the 2024 conference will focus on the following key themes:

DATA
The medical technology industry is witnessing an incredibly rapid growth of data and continuous innovation. Advanced data collection and analysis tools enable more efficient exploitation of healthcare data, which leads to the emergence of new devices and technologies that improve the quality of patient care and prevention and the efficient use of healthcare resources. The improvement of data analysis quality presents a huge opportunity for artificial intelligence, but maintaining cybersecurity poses a great challenge. The key question is how to create social benefits from personal data while preserving security.

MARKET
The conditions for the market entry of medical devices are contained in strict regulations both in the European Union (EU) and the United States of America (USA). In the EU, the new regulation for medical devices (Medical Device Regulation – MDR) and the regulation for in vitro diagnostic devices (In Vitro Diagnostic Regulation – IVDR) were adopted in 2017, which will gradually come into effect from May 2021. It is a significant challenge for manufacturers to present clinical data under the MDR and IVDR during the evaluation and to conduct clinical trials if necessary. Manufacturers may question whether to find other markets for their devices due to the EU's high entry barriers, possibly in the USA, the world's largest healthcare market. But is market entry simpler, shorter, cheaper in the USA, and what are the experiences related to this? The key issue is how to generate clinical data faster and cheaper for entry into the EU market and whether it is worth appearing on the USA market.

INNOVATION
Startups, which cannot develop without the proper supportive environment, drive the engine of innovation. The establishment of the necessary innovation ecosystem is of paramount importance in every region. At the conference stage and the associated exhibition, innovative startups that are revolutionizing medical devices will be introduced. In related presentations and roundtable discussions, you can learn about the new trends and we will introduce successful innovation ecosystems from other regions, as well as reflect on related plans in Hungary.

Who do we recommend the conference to?
The conference has been of wide interest from the beginning and has clearly become the largest domestic meeting place in the healthcare industry, especially in the field of medical technology. We highly recommend participation for the following professionals and companies:

– Medical technology manufacturers and distributors
– Companies working in the field of data analysis and artificial intelligence development
– Part manufacturers, suppliers, engineering or software development companies serving the healthcare industry
– Startups in the healthcare field
– Investors and investment firms in the healthcare industry
– Doctors, researchers, inventors, and innovators
– Office workers working in the development, regulation, and operation of the healthcare industry
– Healthcare – hospital – insurance professionals interested in the development of the field

At the 2024 event, we place a special emphasis on interactions. In this spirit, we create opportunities to learn about technical novelties; we give more space to ask questions on the fly and organize a registration-based B2B event so that in addition to spontaneous meetings, participants can also conduct pre-arranged business negotiations.

Ossza meg ezt az eseményt
Rendezvény részletei

- Prof. Dr. Gulácsi László, tudományos rektorhelyettes, Óbudai Egyetem
- Prof. Dr. László Gulácsi, Deputy Rector, Óbuda University

– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft.
- Attila Juhász, medical division manager, SAASCO Ltd.

Előadók:

- dr. Nagy Ádám, Iparügyekért Felelős Helyettes Államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- dr. Ádám Nagy, Deputy State Secretary for Industry, Ministry of National Economy

Előadók:

– dr. Kádár Magdolna, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, főosztályvezető, Belügyminisztérium
- Dr. Magdolna Kádár, Head of Department of Health Development Policy, Ministry of Interior

Egy pácienstől élete során akár 1.100 terrabyte egészségügyi adat származhat, melyek az egészségügyi rendszer különböző színterein keletkeznek. Az olyan adathasznosítási célok, mint a kezelőorvos számára történő visszacsatolás, a pácienstől származó adatok ellátási folyamatba illesztése, vagy a prevenciós és predikciós műveletek megvalósítása a különböző forrásokból származó egészségügyi adatok összekapcsolásának szükségletét vonja magával. Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, illetve szabályozók aktualizálása és létrehozása. Az egészségügyi adatok hasznosítása, az adat alapú döntéstámogató alkalmazások bevezetése, az adatvagyon felhasználását támogató szabályozási környezet, infrastruktúra és szervezeti felépítés létrehozása az ágazati célkitűzések között szerepel, ugyanakkor a nemzetközi szabályozási környezet által támasztott feltételeknek szintén ösztönöznek az adatokkal kapcsolatos fejlesztések megvalósítására.

– Dr. Mári Róbert, ügyvezető igazgató, Waberer Medical Center
– Dr. Róbert Mári, CEO, Waberer Medical Center

– dr. Szócska Miklós, igazgató, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
- dr. Miklós Szócska, director, Semmelweis University - Health Services Management Training Center

– Moderátor: dr. Palicz Tamás, stratégiai igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ

Résztvevők: dr. Kádár Magdolna, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, főosztályvezető, Belügyminisztérium; Bubori Zsolt, Ecosystem Lead for Hungary, EIT Health, Dr. Joó Tamás, Egészségbiztonság Nemzeti Labor Adatvezérelt Egészség Divízió szakmai vezető, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság alelnöke

– hosted by Dr. Tamás Palicz, Deputy Director of Strategy, Centre for Health Management Training

Participants: Dr. Magdolna Kádár, Head of Department of Health Development Policy, Ministry of Interior; Zsolt Bubori, Ecosystem Lead for Hungary, EIT Health, Dr. Tamás Joó, Head of Data-driven Health Division, National Laboratory for Health Security, Vice President of the Hungarian Health Management Association

- Dr. Szerdi Kornél, Orvostechnikai Eszköz Megfelelőség Szabályozási Csoport Csoportvezető, Richter Gedeon Nyrt.
- Dr. Kornél Szerdi, Medical Device Regulatory Compliance Team Lead, Richter Gedeon Nyrt.

– Dr. Hársfalvi Péter, Kutatási igazgató, Bitrial Kft.
– Dr. Péter Hársfalvi , Director of Clinical Operations, BiTrial Kft.

A klinikai vizsgálatok az orvostechnikai eszközök teljesítőképességének és biztonságosságának értékelésével az eszközökkel kapcsolatos orvostudományi ismeretek fejlesztésének sarokkövei. A hagyományos vagy "rögzített" vizsgálati elrendezések általában nem teszik lehetővé a kulcsfontosságú tervezési elemek módosítását a vizsgálat lefolytatása közben, ennek pedig gyakori következménye, hogy több résztvevőre és hosszabb vizsgálati időtartamra van szükség, melyek jelentős többlet költséget jelenthetnek a finanszírozók számára. Léteznek olyan innovatív módszerek, amelyek a vizsgálati tervbe bevezetett rugalmassággal jelentősen képesek javítani a vizsgálat hatékonyságát, mindezt a vizsgálat integritásának és az eredmények érvényességének megőrzése mellett. Az előadás ezen innovatív vizsgálati elrendezések legfontosabb típusait, előnyeit és az alkalmazásukból eredő lehetséges kihívásokat mutatja be.

– Moderátor: Dr. Pozsgay Csilla, orvosigazgató DRC Kft.
– Résztvevők: Ing. Katarína T. Srdošová, PhD., CEO, 3EC (Szlovákia), Dr. Horváth Ágnes, klinikai vezető, CEcertiso Kft., Angelika Kasprzyk, Medical Devices Certification Specialist, TUV NORD Polska; Adam Sobantka, igazgató, Pure Clinical

– hosted by Dr. Csilla Pozsgay, Medical Director, DRC Kft.
- Participants: Ing. Katarína T. Srdošová, PhD., CEO, 3EC (Slovakia), Dr. Ágnes Horváth , Clinical Director, CEcertiso Kft., Angelika Kasprzyk, Medical Devices Certification Specialist, TUV NORD Polska; Adam Sobantka, igazgató, Pure Clinical

– Marco Wendel, igazgatótanács tagja, Medical Valley EMN e. V. (Germany)
- Marco Wendel, Member of the Executive Board, Medical Valley (Germany)

Medical Valley is an internationally leading innovation ecosystem in the area of healthcare management located in the European Metropolitan Region Nuremberg. It is also managing plattform of Bavarian MedTech Cluster. The Medical Valley ecosystem allows fast and easy interaction with all relevant stakeholders. Highly specialized research institutions, internationally leading and at the same time many growing companies are active here. They cooperate closely with world-renowned health research institutions in order to jointly find solutions for the challenges of healthcare today and tomorrow. The Medical Valley EMN Association has currently more than 250 members from business, science, healthcare, networks and politics. We have been contributing to the further development, coordination and marketing of this ecosystem since 2007. In my talk I will give insights in more than 15 years of experience in ecosystem development, existing barriers and learnings.

Előadók:

– Moderátor: F. Tóth András, divízió vezető, QTICS Group Zrt,
Résztvevők: Hornyák László, ügyvezető igazgató, HARTMANN-RICO Kft. Bayer Gábor, fejlesztési igazgató, Elektronika 77 Kft., dr. Haidegger Tamás, főigazgató, Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK)

– hosted by András F. Tóth, Head of Medical Division, QTICS Group
Participants: Hornyák László, CEO, HARTMANN-RICO Ltd. Bayer Gábor, Director of Development, Elektronika 77 Ltd., Dr. Tamás Haidegger, Director General, University of Óbuda, University Research and Innovation Centre (URIC)

– Prof. Oscar Mayora Ibarra, Bruno Kessler Alapítvány (Italy)

This talk will present the TrentinoSalute4.0 (TS4.0) Competence Center on Digital Health and how it relies on the TreC personal health ecosystem to provide new digitised health services to the citizenship. The talk will describe the genesis and implementation of TS4.0 as the instrument of cohesion between the guidelines of health planning, the innovation needs expressed by the Provincial Health Service and the opportunities offered by research and new digital technologies. It will also describe the key role of TreC platform as the technological tool and living lab to enable innovation on digital health in the region, and the current and future applications and services implemented.

- Dr. Sebők László - alapító tag, ügyvéd - MAD Medical Agile Data Kft.
- Dr. László Sebők - founder member, lawyer - MAD Medical Agile Data Kft.

A NextHealthApp, amit a MAD Medical Agile Data Kft. fejleszt és üzemeltet, egy innovatív telemedicina megoldás, amely B2B üzleti modell keretein belül szolgál ki magánegészségügyi intézményeket és idősotthonokat. A szolgáltatás különféle orvostechnikai és okoseszközökből származó egészségügyi adatokat gyűjt és rendszerez, ezzel segítve a diagnózisok gyorsabb és pontosabb felállítását, növelve a páciensek biztonságát és kényelmét.
A rendszer automatikus kiértékelést készít a felhasználó mérési eredményei alapján, míg a prediktív diagnózisok felállításával lehetővé teszi az orvosok számára, hogy időben észleljék a páciens potenciális egészségügyi problémáit. A rendszer riasztásokat küld, amennyiben a mért adatok alapján szükségesnek ítéli, tovább erősítve a betegfigyelés hatékonyságát. A NextHealthApp célja, hogy modern, adatvezérelt megoldásokkal támogassa az egészségügyi szolgáltatókat a minőségi ellátás biztosításában.

- Hild Imre, CEO, Obuda Uni Venture Capital
- Imre Hild, CEO, Obuda Uni Venture Capital

Előadók:

– Juhász Attila, szakmai vezető, SAASCO Kft., F. Tóth András divízióvezető QTICS Group Zrt.
– Attila Juhász, medical division manager,, SAASCO Kft., András F. Tóth Head of Division, QTICS Group Zrt.

Előadók:

Hogyan támogatják az AUTO ID (Szabványos jelölési es vonalkódos) rendszerek az OTE logisztikai folyamataiban az automatikus adatkommunikációt? Az interaktív workshop folyamán bemutatjuk, hogyan automatizálhatóak a tranzakciós folyamatok (EDI kommunikáció) és az UDI jelölés technika alkalmazásával, hogyan biztosítható az eszközök nyomon követése gyártótól a betegig.

Workshop vezetők: Gyuris János, Horváth-Hankó Christine, Magyar Róbert

How do AUTO ID (Standard Marking and Barcoding) systems support automatic data communication
in OTE's logistics processes? During this interactive workshop, we will demonstrate how to automate
transaction processes (EDI communication) and how to ensure the traceability of devices from
manufacturer to patient using UDI marking technology.

Workshop facilitators: János Gyuris, Christine Horváth-Hankó, Róbert Magyar

- Juhász Attila, medical divízióvezető, SAASCO Kft.
- Attila Juhász, medical division manager, SAASCO Ltd.

Előadók:

– Katona Attila, minőségbiztosítási vezető, Szintézis-Net Kft.
– Török Bence, projekt menedzser, Szintézis-Net Kft.

– Katona Attila, Head of Quality Assurance, Szintézis-Net Kft.
– Bence Török, project manager, Szintézis-Net Kft.

– Takahiro Haruyama, elnök, Globizz Corp. (Japán/USA)
– Takahiro Haruyama, CEO, Globizz Corp. (Japan/USA)

The presentation will cover the structure of the U.S. FDA, as well as regulatory issues related to medical device applications, registration, quality control, FDA inspections, etc. It will also provide a comprehensive explanation of the U.S. medical device business including insurance system, business practices, negotiations, and other important points to keep in mind to build a successful business. The lecture will be informative for both new entrants and for those who already sell products in the United States. The main takeaways include 1) understanding FDA regulations for medical devices, 2) things you need to know before submitting an FDA application, 3) recognizing measures to be taken in response to FDA inspections, 4) amending the device's current good manufacturing practice requirements of the Quality System Regulation (QSR), and 5) knowledge on how to succeed in the U.S. market. Takahiro (Harry) Haruyama from California, USA will be presenting this session, and Miyuki Nagao, an expert of FDA inspection will be at the booth for your questions.

– dr. Antal Péter, docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
- Dr. Péter Antal, Associate Professor, Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and Information Systems

A federált tanulási algoritmusok egy új szintjét jelentik a mesterséges intelligencia fejlődésének, mivel igazodnak a technológiai, személyes és intézményi kötöttségek miatt jelen lévő elosztottságához az adatnak, így korábban nem elérhető mennyiségű és jellegű adat válhat elérhetővé. Az előadásban bemutatjuk az adatmennyiség növekedésének hatását a modern mesterséges intelligencia módszerek teljesítményére különböző területeken megfigyelhető tanulási görbék felhasználásával. Megmutatjuk, hogy a transzformer architektúra nem “csupán” a nagy nyelvi modellekben ért el jelentős előrelépést a mesterséges általános intelligencia megvalósításában, hanem különböző modalitások integrálásában is, amely akkor is lehetséges, ha a különböző modalitások elosztottan érhetőek el. Végül áttekintjük a beavatkozásokat és akár az intelligens adatgyűjtést is támogatni képes döntési hálózatoknak a federált tanulását, amely egy új szintjét jelenti az emberközpontú mesterséges intelligenciának.

Előadók:

– dr. Rab Árpád, tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
- Dr. Árpád Rab, Senior Research Fellow, NKE Information Society Research Institute

Előadók:

- Szalóczy Nóra, szakértő, Neuron Solutions
- Nóra Szalóczy, Heath Care Expert, Neuron Solutions

Előadók:

- Karászi Zoltán, igazgatósági elnök, QTICS Group Zrt.
- Zoltán Karászi, Chairman of the Board, QTICS Group

Dr. Hársfalvi Péter
Bubori Zsolt
Dr. Palicz Tamás 
Dr. Pozsgay Csilla
F. Tóth András
Juhász Attila
Dr. Rab Árpád
dr. Kovács Levente

A regisztráció lezárult! / Registration is closed!

Magyar Orvostechnikai Csúcskonferencia:

A lehetőségek és kihívások találkozása hatodszorra!

Innovációk, szabályozási trendek, fejlesztési források, aktuális hatósági eljárások – mindez egy helyen, a Lehetőségek és Kihívások Konferencián! 

Itt találkoznak azok az egészségipari szakemberek, akik meghatározzák a terület lehetőségeit és kihívásait. Az évről évre rekordokat döntő résztvevői létszám tanúsítja, hogy ezt az eseményt nem érdemes kihagyni. Az egészségipar, orvostechnikai, gyógyszeripari és kozmetikai vállalatok, valamint a minisztériumok, hatóságok és bejelentett szervezetek vezetői mind itt lesznek! Csatlakozzon Ön is és legyen részese az orvostechnika jövőjét alakító eseménynek!

MIÉRT ÉRI MEG TÁMOGATNI?

  • elsőszámú kapcsolatépítési lehetőséget biztosítunk
  • találkozhat az egészségipar vezető szakembereivel, az egészségügyi társadalmi szervezetekkel
  • növelheti cége ismertségét és presztízsét
  • kifejezheti a hazai egészségipar fejlesztése melletti elkötelezettségét
  • a legfrissebb szabályozási és hatósági információkról értesül

TÁMOGATÓI CSOMAGOK

A támogatók számára változatos megjelenési lehetőséget kínálunk. Ez a konferencia egy olyan platform, ahol az ötletek, innovációk és az üzleti lehetőségek találkoznak. Hiszünk abban, hogy a legjobb eredmények azáltal érhetők el, ha összehozzuk a különböző szektorokban tevékenykedő szakembereket és vállalkozókat, hogy megosszák tudásukat és tapasztalataikat.

Reméljük, hogy szponzorációs tevékenységével hozzá tud járulni a rendezvény még színvonalasabb megjelenéséhez, hogy a tudományos életérzésben újra nagy szerepet kaphatnak a személyes találkozások és a baráti hangulatú beszélgetések Önökkel és kollégáinkkal egyaránt.

medical@qtics.group

kiemelt támogató főtámogató támogató
kiemelt kiállítóhely
normál kiállítóhely
konferencia logója mellett és címében megjelenő logó
konferencia kiadványában logó megjelenése
konferencia kiadványában rövid bemutatás
esemény weboldalán megjelenő logó
megjelenés a konferencia összefoglaló filmjében
közös online tartalom
személyre szabott interjú
networking lehetőség
Támogatás összege
2.000.000 HUF
1.000.000 HUF
500.000 HUF

Gyártóknak és Startupoknak

5 startup számára ingyenes kiállítási lehetőséget biztosítunk, akik egészségipari, illetve orvostechnikai ötlettel (és nem kész termékkel) rendelkeznek ...

Galéria
Rendezvény részletei
Kiemelt támogató
Főtámogató

Támogatók

Szervező partner

Együttműködő partnerek

Szervezők

Videók